Google+
برج هایی بدون فولاد

کاوش: برج هایی بدون فولاد

همه ما می دونیم که با ترکیب کربن با آهن و بدست آوردن فولاد با قیمتی مناسب انسان وارد عصر جدیدی از سازه… ادامه »

برای اولین بار یک بلیتزار در لحظه اتفاق افتادن رصد شد

کاوش: برای اولین بار یک بلیتزار در لحظه اتفاق افتادن رصد شد

همانگونه که در جریان هستید اتم همه عناصر از پروتون و نوترون و الکترون تشکیل شده است ولیکن در صورتیکه فاصله بین الکترون… ادامه »

چگونه بوی باران در هوا پخش می شود

کاوش: چگونه بوی باران در هوا پخش می شود

حتما تا کنون به این نکته توجه کرده اید که در زمان بارش باران بویی در هوا متصاعد می شود که می تواند… ادامه »

شستشوی لباس با امواج مافوق صوت

کاوش: شستشوی لباس با امواج مافوق صوت

نزدیک به نیم قرن است که تمیزکردن با کمک امواج مافوق صوت برای مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد ولیکن هنوز استفاده… ادامه »

در جستجوی گنج در فاضلاب شهری

کاوش: در جستجوی گنج در فاضلاب شهری

فاضلاب شهری با توجه توضیحی که برای آن نوشته می شود شامل مایعاتی می شوند که پس از مصرف شدن در شهر ها… ادامه »

زیرزمین: آینده تعیین اعتبار الکترونیکی در گرو فیزیک کوانتوم

زیرزمین: آینده تعیین اعتبار الکترونیکی در گرو فیزیک کوانتوم

محققان دانشگاه های Twente و Eindhoven ادعا کرده اند، که به یک راه امن بی سابقه برای تأیید هویت در کارتهای اعتباری دست… ادامه »

آخرین ارسال ها
فن آوری برج هایی بدون فولاد

کاوش: برج هایی بدون فولاد

همه ما می دونیم که با ترکیب کربن با آهن و بدست آوردن فولاد با قیمتی مناسب انسان وارد عصر جدیدی از سازه… ادامه »

فن آوری برای اولین بار یک بلیتزار در لحظه اتفاق افتادن رصد شد

کاوش: برای اولین بار یک بلیتزار در لحظه اتفاق افتادن رصد شد

همانگونه که در جریان هستید اتم همه عناصر از پروتون و نوترون و الکترون تشکیل شده است ولیکن در صورتیکه فاصله بین الکترون… ادامه »

فن آوری چگونه بوی باران در هوا پخش می شود

کاوش: چگونه بوی باران در هوا پخش می شود

حتما تا کنون به این نکته توجه کرده اید که در زمان بارش باران بویی در هوا متصاعد می شود که می تواند… ادامه »

فن آوری شستشوی لباس با امواج مافوق صوت

کاوش: شستشوی لباس با امواج مافوق صوت

نزدیک به نیم قرن است که تمیزکردن با کمک امواج مافوق صوت برای مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد ولیکن هنوز استفاده… ادامه »

فن آوری در جستجوی گنج در فاضلاب شهری

کاوش: در جستجوی گنج در فاضلاب شهری

فاضلاب شهری با توجه توضیحی که برای آن نوشته می شود شامل مایعاتی می شوند که پس از مصرف شدن در شهر ها… ادامه »

زیرزمین زیرزمین: آینده تعیین اعتبار الکترونیکی در گرو فیزیک کوانتوم

زیرزمین: آینده تعیین اعتبار الکترونیکی در گرو فیزیک کوانتوم

محققان دانشگاه های Twente و Eindhoven ادعا کرده اند، که به یک راه امن بی سابقه برای تأیید هویت در کارتهای اعتباری دست… ادامه »

فن آوری ساعت های مکانیکی در مقابل ساعت های هوشمند

کاوش: ساعت های مکانیکی در مقابل ساعت های هوشمند

با توجه به افزایش کاربرد های ممکن توسط ساعت های هوشمند محبوبیت آنها در حال افزایش می باشد و اگر این افزایش کاربری… ادامه »

فن آوری پزشکی برای پیشگیری از پیری زودرس

کاوش: پزشکی برای پیشگیری از پیری زودرس

تا کنون هر بار دچار مشکلی می شدید به پزشک خود مراجعه می نمودید و او با تجویز یک سری از آزمایش ها… ادامه »